בטיחות

בטיחות הינה שם כללי לתחום של ההגנה מפני פגיעות גוף או נזק מתמשך, הניתנים לצפיה מראש.

במטרה לבטל או לפחות למזער הסיכונים הבטיחותיים בתעשיה, יש לנהל את הסיכונים. ניהול זה מתבצע בתהליך רב שלבי ושיטתי לזיהוי, להערכה ובקרה של הסיכונים.

עולם הבטיחות בארץ ובעולם תופש תאוצה. דרישות הבטיחות הינן חלק בלתי נפרד מכל ארגון, מפעל או פרויקט, והדגש עליהן כיום הינו מהותי יותר מתמיד.
אנשי הבטיחות מטעמינו ילוו כל פרויקט או מפעל בהיבט הבטיחותי תוך מתן מענה מקיף ומקצועי.

שירותי הנדסת הפרויקטים בתחום הבטיחות של חברת AM כוללים:

  • מהנדסי בטיחות (מוסמך תואר II)
  • מפקחי בטיחות – באישור משרד התמ"ת

Scroll to Top